Δίδακτρα

Ναι, αλλά με τι κόστος;

Με το λιγότερο από κάθε άλλο Κέντρο Σπουδών. Στην πρώτη επικοινωνία μαζί μας θα το διαπιστώσεις αυτό. Δεν θα πρόκειται για ειδική έκπτωση αλλά για κόστος προσιτό και στους γονείς που θα κληθούν να το επωμιστούν αλλά και στον εργαζόμενο σπουδαστή που θα το χρηματοδοτήσει από την δουλειά του.

Και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό. Οι σπουδές στο M.S.C χωρίζονται σε δυο στάδια: Το πρώτο αφορά την απόσταση πού πολλές φορές χωρίζει αυτό που φανταζόμαστε με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Η πρακτική εξάσκηση από το πρώτο διάστημα των σπουδών θα σου δώσει τη δυνατότητα να καταλάβεις ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες στο επάγγελμα. Αν αυτές δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σου θα μπορείς να αποχωρήσεις ώστε να μην χάνεις χρόνο και χρήμα. Το δεύτερο στάδιο αφορά την ικανότητά σου να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των σπουδών.

Αν τυχόν δεν μπορείς θα σου υποδειχτεί μετά την εξεταστική περίοδο του πρώτου εξαμήνου ώστε να μην παραμένεις στο Κέντρο χωρίς λόγο. Το M.S.C ενδιαφέρεται να καταξιωθεί εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά από την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του και μόνο…

Επικοινωνήστε μαζί μας