ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γίνε αθλητικός συντάκτης από τους καλύτερους

Το Media Studies Center συνεργάζεται με κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας. Εδώ διδάσκουν εκείνοι που έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Τηρείται αυστηρά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και αξιολογούνται -ανά τρίμηνο- οι επιδόσεις των σπουδαστών. Οι διδάσκοντες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους σπουδαστές για τις επιδόσεις τους και σε καθορισμένα ραντεβού ενημερώνουν τους γονείς εφόσον αυτοί το επιθυμούν.